Υπηρεσίες
Άλλες Υπηρεσίες  
ΕΟΤ 22730 28582
Αεροδρόμιο 22730 87800
Γραφείο Κτηματογράφησης 22730 24486
Υποθηκοφυλάκειο 22730-27218
Επιθεώρηση Εργασίας 22730 27442
ΔΕΗ 22730 27595
Δημόσια Βιβλιοθήκη 22730 27216
Δικαστήρια 22730 27339, 22730 28304, 
Δικαστήρια  γραμματεία 22730 21019
ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ (εφορία) 22733 53221
ΙΚΑ Σάμου 22730 87640
Ιερά Μητρόπολη Σάμου 22730 28682
Ιστορικό αρχείο 22730 28682
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 22733 50500
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 22730 80953
Κοινωνικό παντοπωλείο 22730 87460
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) 22730 27776
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 22730 80404
ΚΤΕΛ 22730 27262
Κτηματολόγιο 22730 24486
ΟΑΕΔ Σάμου 22730 22003, 22730 22004, 22730 27322
ΟΑΕΕ Σάμου (πρώην ΤΕΒΕ) 22730 27379 και 22730 22847
ΟΤΕ 22730 28499
Ολυμπιακή Αεροπορία 22730 61219
Στρατολογικό γραφείο Σάμου-Μυτιλήνης (έχει καταργηθεί της Σάμου) 22513 52300
Τελωνείο 22730-27202 και 22730 24885
ΣΧΟΠ Σάμου 22730 87473