Εκπαίδευση
Εκπαίδευση  
Ενιαίο Λύκειο Σάμου 22730 28966
ΕΠΑΛ 22730 28477
Λύκειο Καρλοβάσου 22730 32982
Γυμνάσιο Καρλοβάσου 22730 32308
Γυμνάσιο Πυθαγορείου 22730 62552
1ο Γυμνάσιο Σάμου 22730 27766
2ο Γυμνάσιο Σάμου 22730 27596
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22730 80430-31
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 22730 80428
IEK Σάμου 22730 25300
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 22730 82000