Δήμος Ικαρίας
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Δήμαρχος                                           
2275350409
Γραμματεία 
2275350401
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
2275350410
Αντιδήμαρχος Αγίου Κηρύκου
2275350411
Αντιδήμαρχος Ευδήλου 
2275350108
Αντιδήμαρχος Ραχών
2275350509
Πρόεδρος Δ.Σ.
2275350412
Πολεοδομία Ικαρίας
2275022883
Τεχνική Υπηρεσία 
2275350440
Δημοτολόγιο Αγ. Κηρύκου
2275350416
Δημοτολόγιο Ευδήλου 
2275350110
Δημοτολόγιο Ραχών
2275350518
ΚΕΠ Αγ. Κηρύκου 
2275350 422, 423
ΚΕΠ Ευδήλου 
2275350 116, 117
ΚΕΠ Ραχών 
2275350520
Μονάδες Υγείας  
Νοσοκομείο Ικαρίας (Αγ.Κήρυκος)   2275022236 – 2275 350200 
Κέντρο Υγείας (Εύδηλος) 2275031228
Κέντρο Υγείας (Ράχες) 2275041242
Κέντρο Υγείας Καρκιναγρίου 2275091201
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΚΑΡΙΑΣ   
Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου   2275022222
Αστυνομικό Τμήμα Ευδήλου      2275031222
Αστυνομικό Τμήμα Ραχών      2275041222
Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Κηρύκου  2275022784, 2275022607
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ραχών   2275041199, 2275041045
Υπηρεσίες  
Ελληνικά Ταχυδρομεία Εύδηλος      2275031225
Άγιος Κήρυκος 2275022413
OTE (Εύδηλος)     2275031559
Δασαρχείο  (Ράχες)     2275041560
Ειρηνοδικείο, Άγιος Κήρυκος: 2275022173
Ειρηνοδικείο, Εύδηλος:  2275032802